Split – Stari Grad (Hvar)

600 000 putnika u ljetnom periodu