Split – Supetar (Brač)

1 550 000 putnika u ljetnom periodu